"Žijeme tu na Zemi úplne "odpojení" od samotnej podstaty, žijeme len hmotnými statkami, ničíme krásnu modrú, zelenú a živú Zem, myslíme minulosťou a budúcnosťou, v strese a negáciou, a úplne míňame prítomný okamih, jedine v ktorom môžeme vidieť tú krásu okolo seba a tvoriť umenie a lásku. Našťastie stále verím, že príde doba, kedy sa ľudia stanú vedomými a budú žiť v súlade s vesmírnymi zákonmi."
 

Láska bez kladenia podmienok, vytvorených naším vlastným očakávaním, teda bezpodmienečná láska je pochopená až v slobode, ktorú dávame druhým.....

Témy

Tieto slová údajne povedal svojim učeníkom Ježiš Nazaretský v dobe putovania po Egypte.
Fragmenty týchto ponaučení sú zachytené v kanonických evanjeliách.
Celé sú zaznamenané v takzvaných kumránských zvitkoch, ktoré boli nájdené
v Palestíne pri Mŕtvom mori v polovici dvadsiateho storočia ...... ..
prikázanie šťastie
Keď zišiel z vrchu, kde privítal východ Slnka, povedali tí, ktorí sa zhromaždili pri úpätí hory:
Si pre nás zdroj inšpirácie. Tvoje slová menia srdce a tvoja múdrosť rozjasňuje rozum. Túžime ti načúvať. Povedz nám, kto sme?

Usmial sa a povedal:

Ste svetlo sveta.
Ste hviezdy. Ste chrám pravdy.
V každom z vás je Vesmír.
Podriaďte rozum srdci, pýtajte sa svojho srdca, počúvajte skrz svoju Lásku.
Blažení sú tí, ktorí poznajú jazyk Bytia.

- Aký je zmysel života?

Život je cesta, zmysel aj odmena.
Život je tanec lásky.
Vaše poslanie je rozkvitnúť.
Byť je veľký dar.
Váš život je súčasťou histórie Vesmíru.
Život je krajšia ako všetky teórie.
Život je dôvod na oslavu.
Život je cenný sám o sebe.
Život sa odohráva v prítomnosti a zmysel prítomnosti je byť v nej prítomný.
- Prečo nás prenasleduje nešťastie?

Čo ste zasiali, to tiež zbierate.
Nešťastie je vaša voľba.
Chudoba je výtvor človeka.
Horkosť je plod nevedomosti.
Keď obviňujete, strácate silu.
Keď po niečom túžite, zaháňate šťastie.
Prebuďte sa.
Žobrák je ten, kto si neuvedomuje sám seba.
Tí, ktorí nenájdu vnútorné kráľovstvo, sú bezdomovci.
Kto zbytočne plytvá časom, stáva sa úbožiakom.
Nerobte zo svojho života živorenie.
Nedovoľte davu, aby zničil vašu dušu.
Nech bohatstvo nie je vaším prekliatím.
- Ako premôcť nešťastie?

Neodsudzujte sa.
Nezriekajte sa sami seba, lebo ste božskí.
Neporovnávajte a nerozdeľujte.
Za všetko ďakujte.
Radujte sa, lebo radosť koná zázraky.
Milujte sa, lebo kto miluje sám seba, miluje aj ostatných.
Blahorečí nebezpečenstvo, lebo odvážni nachádzajú blaženosť.
Modlite sa, pociťujete ak radosť, a nešťastie sa vás nedotkne.
Modlite sa, ale neobchodujte s Bohom.
A vedzte, že vychvaľovanie je pre dušu najlepšie modlitba a šťastie je najlepšia strava.

- Ako dosiahneme šťastie?

Šťastní sú tí, ktorí sú vďační.
Šťastní sú tí, ktorí sú pokojní.
Šťastní sú tí, ktorí našli raj v sebe samom.
Šťastní sú tí, ktorí prijímajú dary s radosťou.
Šťastní sú tí, ktorí hľadajú.
Šťastní sú tí, ktorí sú prebudení.
Šťastní sú tí, ktorí počúvajú hlasu Božiemu.
Šťastní sú tí, ktorí napĺňajú svoje poslanie.
Šťastní sú tí, ktorí spoznali jednotu.
Šťastní sú tí, ktorí sa meditáciou približujú k Bohu.
Šťastní sú tí, ktorí žijú v harmónii.
Šťastní sú tí, kto vidí krásu sveta.
Šťastní sú tí, ktorí sa otvorili Slnku.
Šťastní sú tí, ktorí plynú ako rieky.
Šťastní sú tí, ktorí sú pripravení prijať šťastie.
Šťastní sú tí, ktorí sú múdri.
Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú sami seba.
Šťastní sú tí, ktorí milujú.
Šťastní sú tí, ktorí vychvaľujú život.
Šťastní sú tí, ktorí tvoria.
Šťastní sú tí, ktorí sú slobodní.
Šťastní sú tí, čo odpúšťajú.

- V čom je tajomstvo hojnosti?

Váš život je najcennejšie šperk v klenotnici Boha.
Boh je šperk ľudského srdca.
Bohatstvo vnútri vás je nesmierne a hojnosť okolo vás nevyčerpateľná.
Čím viac dávate, tým viac dostávate.
Svet je dosť bohatý, aby sa každý stal bohatým.
Nevyčítajte si bohatstvo.
Šťastie stojí na prahu vášho domu.
Otvorte sa hojnosti a premeňte všetko v živote vo zlato.
Blažení sú tí, ktorí našli poklad v sebe samom.

- Ako žiť vo svetle?

Žite naplno každý okamih svojho života.
Život, ktorý nie je prežitý naplno, vyvoláva zatrpknutosť.
Vedzte, že čo je vnútri, to je aj mimo.
Temnota sveta pochádza z Temnoty v Srdci.
Človek je zárodok Slnka.
Meditácia o Bohu je rozpustenie sa vo Svetle.
Jasná myseľ je ako žiara tisíckami Sĺnk.
Blažení sú tí, ktorí túžia po Svetle.

Ako dosiahnuť harmónia?

Žite jednoducho.
Nikomu neškodí.
Nezáviďte.
Nech vás pochybnosti očisťujú, ale neoslabujú.
Zasväťte život kráse.
Tvorte kvôli tvorenia, ale nie kvôli ocenenie.
Jednajte s blížnymi otvorene.
Zmeňte minulosť.
Prinášajte do Sveta niečo nové.
Naplňte telo Láskou.
Staňte sa energiou Lásky.
Láska všetko podnecuje.
Kde je láska, tam je Boh.

- Ako dosiahnuť dokonalého života?

Šťastný človek dokáže zmeniť veľa ľudí.
Nešťastní zostávajú otrokmi.
Šťastie miluje slobodu.
Radosť je tam, kde je sloboda.
Pochopte podstatu šťastia.
Otvorte sa svetu a svet sa vám otvorí.
Ak prestanete byť v opozícii, stanete sa vládcom.

- Aká je podstata reality?

,, Ja "je meno Večnosti.
Uvedomenie si sama seba sú dvere do vyššej reality.
Uvedomenie si sama seba je kľúč k premene.
Keď nájdete odpoveď na otázku ,, Kto som? ", Odpoviete si na všetky otázky.
Stanete sa príčinou svojho šťastia.

A pozrel sa na všetky s láskou a dodal:

"Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou. "
biokrekra@gmail.com
biokrekra@gmail.com
earth_Full.jpg

"Príroda je oproti nám vo výhode,  môže existovať  bez nás,  ale my bez nej nie."

IMG_20180331_115420.jpg

"Skôr ako by sme mali prírode rozkazovať, by sme jej mali načúvať."

priroda.jpg

"To čo vytvorila príroda je vždy lepšie, ako to čo vzniklo umelo."

FB_IMG_1521529084258.jpg

"Príroda dala človeku rozum, aby sa jej bránil a srdce, aby sa jej neubránil."

priroda_caruje_2.jpg

"Jedinou nedokonalosťou prírody je človek."

priroda5.jpg

"Človek je dielom prírody, existuje v prírode a len vďaka nej žije. Nemôže sa preto od nej izolovať a to ani v myšlienkach."

IMG_20180331_115543.jpg
"Príroda sa podriaďuje len tomu, kto sa cíti byť podriadený jej."
priroda_76.jpg
"Jediný azyl, vždy a všade otvorený pre všetkých trpiacich, je príroda."
Priroda_caruje.1.jpg

"Príroda je stále otvorená kniha a len ju v skutočnosti stojí za to čítať."

the_book_of_countryside_outdoor_nature_art_hd-wallpaper-1753930.jpg
„Žijeme krátko, ale aj napriek tomu toho stihneme veľa zničiť."
FB_IMG_1522016196044.jpg
IMG_20180331_115609.jpg
IMG_20180313_015530.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one