"Žijeme tu na Zemi úplne "odpojení" od samotnej podstaty, žijeme len hmotnými statkami, ničíme krásnu modrú, zelenú a živú Zem, myslíme minulosťou a budúcnosťou, v strese a negáciou, a úplne míňame prítomný okamih, jedine v ktorom môžeme vidieť tú krásu okolo seba a tvoriť umenie a lásku. Našťastie stále verím, že príde doba, kedy sa ľudia stanú vedomými a budú žiť v súlade s vesmírnymi zákonmi."
 

Láska bez kladenia podmienok, vytvorených naším vlastným očakávaním, teda bezpodmienečná láska je pochopená až v slobode, ktorú dávame druhým.....

BHUTAN - krajina snov, raj na Zemi

971050_592039650818217_2131522429_n.jpg

Výrok kráľa Bhutanu Džigme Khesar Namgjel Vangčuka: „Pre mňa je šťastie môjho ľudu dôležitejšie ako zvyšovanie hrubého domáceho produktu."

Bhutan je asi najuzavretejší štát sveta. Nemá žiadne nerastné bohatstvo, nie je tŕňom v oku žiadnej veľmoci. Je to posledná priemyslom nedotknutá krajina na svete. Rozlohou sa dá porovnať so Švajčiarskom. Nachádza sa medzi Indiou a Čínou. Je ohraničený dvadsiatimi sedemtisícovkami. Sú to najvyššie nezlezené štíty na svete. Má sedemsto tisíc obyvateľov. V preklade znamená toto kráľovstvo "Zem hrmiaceho draka", ktorého majú aj na štátnej vlajke. Od 12. storočia je ich štátnym náboženstvom budhizmus. Budhistické náboženstvo tu cítiť odvšadiaľ, akoby aj divoké zvieratá chápali podstatu tohto učenia: „Neublížiť živému tvorovi."

bhutan.gif.png
bt-lgflag.gif.png
250px-Buddha_lantau.jpg
Slobodu získal Bhutan až v 50. rokoch minulého storočia. Kráľovstvo sa ešte viac uzavrelo pred okolitým svetom, no paradoxne je to krajina, kde nie je zvykom zamykať dvere.

Obyčajní ľudia tu majú k sebe aj napriek vzdialenostiam veľmi blízko. Spájajú ich karavány a večné putovanie. Keď sa vydávajú na cestu nevedia, kde budú spať, kedy dorazia na miesto a kedy sa vrátia. Majú však istotu, že v každej osade im niekto pomôže. Je to také samozrejmé ako každodenný poobedňajší vietor.

Niekoľko krát do roka putuje ich kráľ po celej krajine a vyhľadáva stretnutia s obyvateľmi, aby sa dozvedel o ich starostiach. Bhutančania ho za to oddane zbožňujú, dokonca všetci obyvatelia od neho dostali zadarmo solárne články. Ženy tu majú výrazné postavenie, zabezpečujú chod rodiny, kým muž putuje s karavánou.

Bhutančania veria, že každý dobrý skutok sa prejaví niekde vo svete dobrom. Práve šťastie by malo byť osvietenou cestou k pokroku celého ľudstva. Buthančania sa učia neporovnávať sa s tými, ktorí sú na tom materiálne lepšie. Veď vždy sa nájde niekto, kto bude ešte bohatší, preto táto cesta vedie len k nešťastiu človeka. Peniaze sú pre nich len iná forma chudoby. Najzdravšie je, keď sa človek neporovnáva vôbec s nikým. Každý z nás bol predsa stvorený ako originál.

„Šťastie nachádza človek len vtedy, keď prestáva po čomkoľvek túžiť a prijíma život tak, ako prichádza."

Hlavné mesto Bhutanu -  Thimpu je jediným miestom sveta, kde nie sú semafory. Od pradávna sa tu dodržuje budhistický zákon, že stavby nesmú mať viac ako päť poschodí. Na uliciach nie je skoro žiadna reklama. To pre svoju falošnosť, ktorá pôsobí na ľudskú myseľ ako jed a to sa nezhoduje so zásadami Budhovho učenia.

Mnohé štáty obetovali pre ekonomický rozmach svoju kultúru a životné prostredie. Drancovanie prírody, ktoré zapríčiňuje je podobné rakovinovému bujneniu, pomaly ničí svojho hostiteľa a nakoniec aj seba samého. Sám kráľ povedal, že sa poučili z chýb krajín, ktoré robia to, čo by bez túžby baženia nikdy nerobili a cítili by sa vyrovnanejší a slobodnejší.

„Ten, kto priveľa majetku vlastní, tomu stále hrozí, že pohroma môže prísť. Rybník, ktorý sa po okraj naplní, aby hrádzu nepretrhol, treba vypustiť."

Jediným ich športom je lukostrelectvo. Zasiahnu z diaľky 140 metrov terč malý ako tanier. To je oveľa väčší výkon ako podávajú vrcholový športovci na olympiáde. Po každom zásahu terča tancujú a spievajú.

„Šíp je stav vašej mysle, nič nepovzbudí ducha viac ako lukostreľba."

Z filmu Bhutan (Paľo Barabáš): „Je zaujímavé ako funguje tento rozprávkový štát. Kráľ je uznávaná autorita. Nikomu nevadí ani fakt, že pre dobro ľudu a na ochranu životného prostredia zakázal ako prvý na svete svojím obyvateľom fajčiť. Kráľ sa snaží, aby krajina bola ekologická a aby ľudia jedli len ekologicky nezávadné potraviny. Musí ju pokrývať cez 60% lesov a 25% kráľovstva musia tvoriť národné parky. Nad 6000 metrov nesmú chodiť ľudia, aby nerušili sídla Bohov, preto žiaden horolezec nedostane povolenie dostať sa na tieto vysoké štíty. Kráľ zakázal lov rýb, lebo sa to prieči budhistickému ponímaniu sveta. Jeho astrológ vyhlásil, že rok 2007 sa nebudú platiť dane, lebo by to nebolo dobré pre kráľovstvo.  Aj vo výške 3 800 metrov tu dokážu ľudia pestovať jačmeň. Bhutan je vzácny vlastným spôsobom myslenia, stravovania, obliekania. Je to krajina bez vizuálneho znečistenia. Nenájdete tu takmer žiadnu reklamu. Kráľ dokonca zakázal aj igelitové tašky, ktoré sú u nás všade prítomné. Pred pár rokmi kráľ povolil televíziu a malo to za následok, že sa začali deti v škole biť. Asi to bolo vďaka akčným filmom, ktoré sa zrazu dali chytať a toto bolo dosť nemysliteľné pre budhistickú filozofiu ich života, žeby živá bytosť ublížila druhej živej bytosti. To znamená, že oni ochraňujú všetko živé, či sú to zvieratá, chrobáky, rastliny, stromy. Mnoho krajín si vysvetľuje, že rozvoj je ako nejaká snaha materiálneho obohatenia sa. Chudoba v Bhutane nie je chápaná ako materiálna chudoba, ale ako chudoba, keď má človek málo šťastia. Budhistické učenie vraví, že šťastie vychádza priamo z človeka, nachádza sa v našej mysli a ak to pochopíme, tak tá cesta ku šťastiu je vlastne otvorená. Myslím si, že nestačí žiadať od našich detí aby si cenili zvyky kvôli tradíciám, ale musíme vytvoriť pre nich aj nejaké prírodné dedičstvo a platí to pre všetky malé národy sveta."

„Zdá sa mi, že čím viac ľudia získavajú po materiálnej stránke, tým vo väčšom strachu žijú. Došlo k úžasnému vedecko-technickému pokroku, ktorý bude aj naďalej rýchlym tempom pokračovať. Ale to ľuďom sotva prinesie stálu a konečnú radosť. Pretože materiálny pokrok vždy vyvoláva túžbu po ďalšom pokroku. Takže radosť, ktorú prináša, je len dočasná. Naproti tomu žiadna radosť sa nevyrovná potešeniu, ktoré vzniká z duchovnej činnosti. Je to najväčšia radosť a jednotlivé náboženstvá ukázali svoju vlastnú cestu ako ju dosiahnuť.“ jeho svätosť štrnásty dalajláma
Bhutan.jpg


Film Bhutan - hľadanie šťastia (Pavol Barabáš)
485015_464716593571687_919382007_n.jpg
biokrekra@gmail.com
biokrekra@gmail.com
earth_Full.jpg

"Príroda je oproti nám vo výhode,  môže existovať  bez nás,  ale my bez nej nie."

IMG_20180331_115420.jpg

"Skôr ako by sme mali prírode rozkazovať, by sme jej mali načúvať."

priroda.jpg

"To čo vytvorila príroda je vždy lepšie, ako to čo vzniklo umelo."

FB_IMG_1521529084258.jpg

"Príroda dala človeku rozum, aby sa jej bránil a srdce, aby sa jej neubránil."

priroda_caruje_2.jpg

"Jedinou nedokonalosťou prírody je človek."

priroda5.jpg

"Človek je dielom prírody, existuje v prírode a len vďaka nej žije. Nemôže sa preto od nej izolovať a to ani v myšlienkach."

IMG_20180331_115543.jpg
"Príroda sa podriaďuje len tomu, kto sa cíti byť podriadený jej."
priroda_76.jpg
"Jediný azyl, vždy a všade otvorený pre všetkých trpiacich, je príroda."
Priroda_caruje.1.jpg

"Príroda je stále otvorená kniha a len ju v skutočnosti stojí za to čítať."

the_book_of_countryside_outdoor_nature_art_hd-wallpaper-1753930.jpg
„Žijeme krátko, ale aj napriek tomu toho stihneme veľa zničiť."
FB_IMG_1522016196044.jpg
IMG_20180331_115609.jpg
IMG_20180313_015530.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one