"Žijeme tu na Zemi úplne "odpojení" od samotnej podstaty, žijeme len hmotnými statkami, ničíme krásnu modrú, zelenú a živú Zem, myslíme minulosťou a budúcnosťou, v strese a negáciou, a úplne míňame prítomný okamih, jedine v ktorom môžeme vidieť tú krásu okolo seba a tvoriť umenie a lásku. Našťastie stále verím, že príde doba, kedy sa ľudia stanú vedomými a budú žiť v súlade s vesmírnymi zákonmi."
 

Láska bez kladenia podmienok, vytvorených naším vlastným očakávaním, teda bezpodmienečná láska je pochopená až v slobode, ktorú dávame druhým.....

Dokument POZEMŠŤANIA - EARTHLINGS

earthlings.jpg

EARTHLINGS je celovečerný dokument o absolútnej závislosti ľudstva na zvieratách (domáci miláčikovia, potrava, oblečenie, zábava a vedecký výskum) a zobrazuje takisto aj našu neúctu k týmto takzvaným "zvieracím živiteľom". O hudbu sa postaral Moby. Earthlings používa skryté kamery a nikdy nezverejnené zábery, aby zdokumentoval denodenné praktiky jednych z najväčších priemyslov na svete, ktoré závisia na zvieratách kvôli zisku. Silný, informatívny a myšlienkami provokujúci POZEMŠŤANÉ je zďaleka najrozsiahlejším dokumentom o vzťahu prírody, zvierat a ľudských ekonomických záujmov.

 

 

Pretože všetci obývame planétu Zem, všetci sme považovaní za pozemšťanov. V tomto označení nie je žiadny sexismus, rasizmus alebo speciesizmus (druhová nadradenosť). Vzťahuje sa na každého z nás: teplo alebo studenokrvné cicavce, stavovce či bezstavovce. Vtáky, plazy, obojživelníky a ryby, rovnako ako na ľudí. Pretože ľudia nie sú jediným druhom na planéte. Zdieľajú ho spolu s miliónmi ďalších žijúcich bytostí, rovnako ako oni sa s nimi spoločne vyvíjame. Avšak sú to ľudskí pozemšťania, čo sa snažia ovládať Zem. Často zachádzajú so svojimi spoločníkmi a živými bytosťami ako s obyčajnými vecami. To vyjadruje označenie „druhová nadradenosť". Rovnako ako sexismus či rasizmus je speciesizmus predsudok alebo zaujatý prístup. V tomto prípade sa uprednostňujú záujmy vlastného druhu pred záujmami iného druhu. Ale pokiaľ nejaké živé stvorenie trpí, neexistuje žiadne morálne ospravedlnenie, ak odmietame vziať toto utrpenie na vedomie. Nezáleží na tom kto trpí. Podľa zákona sa musí utrpenie jednej bytosti považovať za zrovnateľné s utrpením akejkoľvek inej bytosti.

Samozrejme existujú tu určité rozdiely, pretože ľudia a zvieratá si nie sú podobní vo všetkých aspektoch. Otázka nakoľko sme rovnakí, má ale inú podobu. Uznajme, že zvieratá nemajú všetky túžby rovnaké ako ľudia. Uznajme, že nechápu všetko rovnako ako chápeme my. Ale aj tak niektoré túžby máme spoločné a spoločne aj chápeme niektoré veci. Máme potrebu potravy, vody, prístrešia, spoločenstva, slobodu pohybu a vyhýbaniu sa bolesti. Tieto túžby sú nám aj zvieratám spoločné. Rovnako ako ľudia aj zvieratá rozumejú svetu, v ktorom žijú a pohybujú sa. Inak by nemohli prežiť. Tak ako ľudia aj zvieratá v sebe skrývajú ten magický zázrak vedomia. Rovnako ako my, len vo svete nežijú, ale si ho aj uvedomujú. Ako my sú psychologickým centrom života, ktorý je unikátny a ich vlastný.

 

"V chovaní ku zvieratám sú všetci ľudia nacisti. Tá samoľúbosť s akou človek s ostatnými tvormi zachádza, ako sa mu zachce, znázorňuje tú najextrémnejšiu rasistickú teóriu: princíp, že mať moc, znamená mať pravdu. Jedna skupina žijúcich bytostí mizne pod rukami druhej." Isaac Bashevis Singer

 

 

„Potrebujeme iné, múdrejšie a snáď mystickejšie poňatie zvierat. Človek v civilizácii, ktorý sa vymanil z radu prírody a žije v komplikovaných, umelých podmienkach, pozerá na ostatné bytosti cez sklo svojich znalostí a preto ich vidí skreslene a zdeformovane. Chováme sa k ním povýšene pre ich „nedokonalosť", pre ich tragický osud, lebo sú oveľa nižšie ako sme my ostatní ľudia. A v tom sa práve žalostne mýlime. Zvieratá by nemali byť súdené človekom. Pretože vo svete staršom a úplnejšom ako je naša spoločnosť, sú dokonalé a kompletné, obdarené vnímavejšími zmyslami, ktoré sme my stratili alebo ani nikdy nemali. Žijú vo svete hlasu, ktorý mi nikdy neporozumieme. Nie sú to sluhovia, nie sú to poddaní, sú to iné národy, podliehajúce ako my behu života a času, spolupútnici po cestách krásnym i krutým svetom." Henry Beston

IMG_20180331_163653.jpg
unusual-animal-friendship-10-2.jpg
FB_IMG_1520419703161.jpg
IMG_20180331_163200.jpg
biokrekra@gmail.com
biokrekra@gmail.com
earth_Full.jpg

"Príroda je oproti nám vo výhode,  môže existovať  bez nás,  ale my bez nej nie."

IMG_20180331_115420.jpg

"Skôr ako by sme mali prírode rozkazovať, by sme jej mali načúvať."

priroda.jpg

"To čo vytvorila príroda je vždy lepšie, ako to čo vzniklo umelo."

FB_IMG_1521529084258.jpg

"Príroda dala človeku rozum, aby sa jej bránil a srdce, aby sa jej neubránil."

priroda_caruje_2.jpg

"Jedinou nedokonalosťou prírody je človek."

priroda5.jpg

"Človek je dielom prírody, existuje v prírode a len vďaka nej žije. Nemôže sa preto od nej izolovať a to ani v myšlienkach."

IMG_20180331_115543.jpg
"Príroda sa podriaďuje len tomu, kto sa cíti byť podriadený jej."
priroda_76.jpg
"Jediný azyl, vždy a všade otvorený pre všetkých trpiacich, je príroda."
Priroda_caruje.1.jpg

"Príroda je stále otvorená kniha a len ju v skutočnosti stojí za to čítať."

the_book_of_countryside_outdoor_nature_art_hd-wallpaper-1753930.jpg
„Žijeme krátko, ale aj napriek tomu toho stihneme veľa zničiť."
FB_IMG_1522016196044.jpg
IMG_20180331_115609.jpg
IMG_20180313_015530.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one