"Žijeme tu na Zemi úplne "odpojení" od samotnej podstaty, žijeme len hmotnými statkami, ničíme krásnu modrú, zelenú a živú Zem, myslíme minulosťou a budúcnosťou, v strese a negáciou, a úplne míňame prítomný okamih, jedine v ktorom môžeme vidieť tú krásu okolo seba a tvoriť umenie a lásku. Našťastie stále verím, že príde doba, kedy sa ľudia stanú vedomými a budú žiť v súlade s vesmírnymi zákonmi."
 

Láska bez kladenia podmienok, vytvorených naším vlastným očakávaním, teda bezpodmienečná láska je pochopená až v slobode, ktorú dávame druhým.....

EKOLOGICKÉ poľnohospodárstvo - PERMAKULTÚRA

„Keď človek spozná, že radosť šťastie stráca v okamihu, keď sa ich snaží vlastniť, uskutočnil podstatu prírodného farmárstva."

59411_492453710776812_1116683741_n.jpg
P E R M A K U L T Ú R A :

» pôvodný zmysel pojmu permakultúra (permaculture) teda (permanent agriculture) znamenal poľnohospodárstvo fungujúce na jednom mieste donekonečna

» vytvára a udržuje poľnohospodársky produktívne ekosystémy, ktoré majú rozmanitosť, stabilitu a odolnosť prírodných ekosystémov

» chce dosiahnuť harmonické spojenie prírody a ľudí tak, aby sa produkovali potraviny, energia a ostatné potreby trvalo udržateľnou cestou

» postupne sa rozšíril na ostatné aspekty udržateľného rozvoja a význam sa zmenil na permanentnú kultúru (permanent culture)

» tento integrovaný systém dizajnu životného prostredia zahŕňa nielen poľnohospodárstvo, záhradníctvo, architektúru a ekológiu ale aj ekonomické systémy pre obchod a komunityCELÉ JE TO ZALOŽENÉ NA FILOZOFII :

- spolupráce s prírodou namiesto boja s ňou

- dôkladného a premysleného pozorovania, namiesto unáhleného a nepremysleného konania

- náhľadu na systémy vo všetkých ich funkciách, namiesto získavania len jedného produktu z nich

- umožnenia systémom prejaviť ich vlastnú evolúciu
bill mollison.jpg
BILL MOLLISON ( 1928 Tasmánia)


Permakultúra je teda dizajnérsky systém pre navrhovanie trvalo udržateľných človekom vytvorených produkčných systémov a ľudských sídiel. Tento koncept vznikal v 70. rokoch 20. storočia v Tasmánii a Austrálii. Zakladateľmi Bill Mollison a David Holmgren.

Od roku 1978 venoval Bill Mollison všetku svoju energiu rozvoju a vylepšovaniu systému permakultúry a rozširovaniu tejto idey a princípov do celého sveta. V roku 1981 mu bola za jeho prácu na enviromentálnom dizajne udelená Cena za správne živobytie (Right Livelihood Award).185fukuoka_1.jpg
MASANOBU FUKUOKA  (2. február 1913 - 16. august  2008)
 

» mikrobiológ so špecializáciou patológia rastlín

 

Vo svojej rodnej dedine začal rozvíjať svoju ideu harmonického farmárčenia, ešte omnoho skôr ako vznikol pojem permakultúra. Pôda jeho metódou postupne znovu nadobudla svoju úrodnosť bez akéhokoľvek hnojenia, orania, kultivácie, bez použitia pesticídov a chemikálii a už viac ako 30 rokov dáva rekordné výnosy.

 

„Spoločnosť, ktorá si nedokáže vyrobiť potravu pre seba nemôže dlho jestvovať."

 

ŠTYRI ZÁKLADNÉ PRINCÍPY  ako ekologicky hospodáriť (podľa Masanobu Fukuoka):


1. NEKULTIVÁCIA - neorať, orbou sa môžu dostať na povrch životaschopné buriny, ktoré je potom problém vyplieť. Zem sa kultivuje sama prenikaním koreňov rastlín, činnosťou mikroorganizmov, drobných živočíchov dážďoviek. Pred výsadbou či po zbere plodín môžeme nechať na poli popásť sliepky. Dôkladne vyčistia pôdu od burín vrátane koreňov, prekypria pôdu a navyše ju aj vlastným trusom pohnoja a zem je krásne pripravená k vysievaniu.


2. NEPOUŽÍVANIE UMELÝCH HNOJÍV - ako hnojivo slúži podsev z bôbovitých rastlín (ďatelina, vika, fazuľa, bôb). Ďalej používať mulčovanie  - vracať do pôdy slamu z obilia, ku ktorej pridávať trochu trusu z hydiny. Slama rozhodená na jeseň po poli sa počas zimy rozloží na humus. Najlepším prírodným hnojivom je ľudský moč zriedený s vodou v pomere 1:8 (vhodný aj na hnojenie bytových rastliniek). Ďalším výborným tekutým hnojivom je výluh zo žihľavy, ktorú necháme dva týždne namočenú vo vode (pomáha aj proti parazitom).


3. NEODSTRAŇOVANIE BURINY KULTIVÁCIOU ALEBO HERBICÍDMI - burina hrá svoju úlohu pri budovaní pôdnej úrodnosti a pri udržiavaní rovnováhy v biologickom spoločenstve.


4. NEPOUŽÍVANIE CHEMIKÁLII NA OŠETROVANIE RASTLÍN - u niektorých ovocných stromov používa príležitostne emulzia zo strojového oleja na reguláciu červcov. 


524802_418761521550595_494830511_n.jpg

Prírodné poľnohospodárstvo je cesta:  „Byť tu a starať sa o malé pole a tešiť sa zo slobody a plnosti každého dňa."


» prírodné farmárstvo má svoj zdroj i cieľ úcte, je životodárne  pre celú osobnosť - telo i dušu


» ľudia pracujú najlepšie, keď pracujú pre ľudské dobro a nie pre vyššie výnosy alebo vyššiu efektívnosť, ktoré sú výlučnými cieľmi priemyselného poľnohospodárstva

22711_4333013016257_269021906_n.jpg
"Len to čo človek skutočne miluje, tomu skutočne porozumie."
sepp_holzer.jpg

JOSEF "SEPP" HOLZER ( 24. júl 1942 Ramingstein, Provincia Salzburg, Rakúsko)

 

Ďaľším príkladom permakultúrneho spôsobu hospodárenia je horský farmár Sepp Holzer,  ktorý sa celý život baví tým, že zo strmých a "neúrodných" horských svahov v Alpách v nadmorskej výške 1300-1600 m.n.m vytvára úrodnú bohatú záhradku o rozlohe 45 ha, pričom nepoužíva žiadnu chémiu a mechanizáciu. Pre domorodých hladujúcich obyvateľov buduje aj bez fólie nové vodné plochy v suchých oblastiach.

Hlavným kľúčom k úspechu je vo všetkých oblastiach a podmienkach vždy farmárova myseľ a jeho schopnosť vcítiť sa do rastlín, živočíchov, klímy aj mikroklímy na svojej farme.


"Ukáž mi svoju záhradu a ja ti poviem, kto si."

 

FlugbilderKrameterhof.jpg


Udržateľné hospodárenie i bývanie (permakultúra v praxi)

Zónový systém v záhrade:
zony.jpg

Zóna 0 -  dom

Zóna 1 najbližšie okolie domu, bylinky a koreniny

Zóna 2 -  nevyžaduje takú starostlivosť, ovocné stromy, zemiaky, cuketa, fazuľa, trvalky, kvety

Zóna 3 - veľké nestrihané ovocné stromy (orechy, gaštany) a vysoké kry

Zóna 4  - les, pastviny, rastliny rastúce divo

Zóna 5 - divočina, kde človek nikdy nezasahuje


"Chceš byť šťastný jeden deň, tak sa opi.
Chceš byť šťastný jeden rok, tak sa ožeň.
Chceš byť šťastný celý život, tak si zriaď ekozáhradu."

Permaculture Garden.jpg

Prírodné (eko)bazény
- žiadna chémia, žiadne filtre či čerpadlá = žiadne mechanické či elektrické zariadenia k udržaniu čistej vody. Stačí okrajová čistiaca zóna zarastená vodnými, bahennými a vlhkomilnými rastlinami (rákosie, pálky), ktorá by mala zaberať minimálne 40% plochy hladiny. Rastliny slúžia ako čistiace filtre.
bazen_s_obehem_vody3.jpg
prirodni_bazen_rakousko8.jpg
prirodni_bazen_rakousko1.jpg
bazen_tulln_garten_rakousko3.jpg

Zelené strechy:

 • Minimálne 50 % dažďovej vody ostane zadržanej na zelenej streche, tým sa minimalizuje riziko preplnenia kanalizácie a miestnych záplav

 • Časť zadržaných zrážok sa vyparí, a tým sa ochladí okolitý vzduch a zlepší sa miestna klíma

 • Niektoré typy znečistenia obsiahnuté v dažďovej vode ostanú zadržané vo vegetácii

 • Obsah prachových častíc a iných typov vzdušného znečistenia bude redukovaný, a tým prispieva zelená strecha k lepšej kvalite vzduchu v blízkom prostredí

 • Vytvárajú sa alebo re-tvoria možnosti nových biotopov pre vtáky, hmyz a rastliny.

 • Nahradzujú areál, ktorý bol stavebnou činnosťou zastavaný

 • Tlmia hluk smerom dnu i von

 • Predlžujú životnosť strešnej membrány, keďže vegetácia chráni strechu pred extrémnymi výkyvmi teploty a UV žiarením.

 • Chránia pred žiarením ( rádiovlnami a pod.)

 • Ovplyvňujú pozitívne vnútornú klímu, výkyvy teploty sa zmenšia. Vegetačná vrstva chráni pred chladom v zime a teplom v lete, a tým znižuje náklady na výhrev v zime a klimatické zariadenie v lete

 • Zvyšujú hodnotu objektu a zvyšujú jeho atraktivitu

 • Sú pozitívnym estetickým prvkom

526251_10150949307492436_1349191209_n.jpg
3.jpg
172205-top_foto1-no4wf.jpg
NorweigenGreenRoofs.jpg
Špirála pre pestovanie liečivých byliniek do kuchyne
P1030943.jpg
spirala-april-cela.jpg
n_spirale.jpg
spirala.jpg
554968_621779974510851_1437755924_n.jpg
Čisté úmysly = ekologické poľnohospodárstvo / chamtivosť = priemyselné poľnohospodárstvo
1-3_1429162274_725x725.jpg
Google-Earth.jpeg
slide_407714_5108134_free.jpg
slide_407714_5108128_free.jpg
FB_IMG_1533313814269.jpg
eatlikeshit.jpg
 
" Prvý človek, ktorý si ohradil kus zeme a vyhlásil: "Toto je moje" a našiel ľudí dosť hlúpych na to aby mu uverili, bol naozajstným zakladateľom civilizácie. Koľkých vojen, vrážd, koľkého utrpenia a hrôzy sme mohli byť ušetrení, keby sa našiel niekto, kto by strhol jeho plot a zvolal: "Nepočúvajte tohoto samozvaného uchvatiteľa, ste stratení ak zabúdate, že plody zeme patria všetkým, ale zem samotná nikomu."

J.J.Rousseau
IMG_20180331_113424.jpg
FB_IMG_1522398633220.jpg
biokrekra@gmail.com
biokrekra@gmail.com
earth_Full.jpg

"Príroda je oproti nám vo výhode,  môže existovať  bez nás,  ale my bez nej nie."

IMG_20180331_115420.jpg

"Skôr ako by sme mali prírode rozkazovať, by sme jej mali načúvať."

priroda.jpg

"To čo vytvorila príroda je vždy lepšie, ako to čo vzniklo umelo."

FB_IMG_1521529084258.jpg

"Príroda dala človeku rozum, aby sa jej bránil a srdce, aby sa jej neubránil."

priroda_caruje_2.jpg

"Jedinou nedokonalosťou prírody je človek."

priroda5.jpg

"Človek je dielom prírody, existuje v prírode a len vďaka nej žije. Nemôže sa preto od nej izolovať a to ani v myšlienkach."

IMG_20180331_115543.jpg
"Príroda sa podriaďuje len tomu, kto sa cíti byť podriadený jej."
priroda_76.jpg
"Jediný azyl, vždy a všade otvorený pre všetkých trpiacich, je príroda."
Priroda_caruje.1.jpg

"Príroda je stále otvorená kniha a len ju v skutočnosti stojí za to čítať."

the_book_of_countryside_outdoor_nature_art_hd-wallpaper-1753930.jpg
„Žijeme krátko, ale aj napriek tomu toho stihneme veľa zničiť."
FB_IMG_1522016196044.jpg
IMG_20180331_115609.jpg
IMG_20180313_015530.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one