"Žijeme tu na Zemi úplne "odpojení" od samotnej podstaty, žijeme len hmotnými statkami, ničíme krásnu modrú, zelenú a živú Zem, myslíme minulosťou a budúcnosťou, v strese a negáciou, a úplne míňame prítomný okamih, jedine v ktorom môžeme vidieť tú krásu okolo seba a tvoriť umenie a lásku. Našťastie stále verím, že príde doba, kedy sa ľudia stanú vedomými a budú žiť v súlade s vesmírnymi zákonmi."
 

Láska bez kladenia podmienok, vytvorených naším vlastným očakávaním, teda bezpodmienečná láska je pochopená až v slobode, ktorú dávame druhým.....

Meditačná hudba - čakry a liečivé mantry

 
"Meditácia v skutočnosti znamená len to, že stíšite sami seba a počúvate svoje vnútorné múdrosti."
163299_360785883976817_1001612184_n.jpg
IMG_20180322_194715.jpg
Očistenie a harmonizovanie jednotlivých čakier:
Prvá čakra (čakra koreňa, základná čakra, Muladhara) je niekde medzi ritným otvorom a pohlavnými orgánmi. Je spojená s kostrčou a otvára sa smerom dole.
Farba: ohnivo červená
Element: Zem
Zmyslové funkcie: čuch
Symbol: lotos so štyrmi okvetnými lístkami
Základný princíp: telesná vôľa byť (ako protipól duchovnej vôle byť v siedmej čakre)
Časti tela: všetko pevné t.j. chrbtica, kosti, zuby, nechty, ďalej zadok, hrubé črevo, konečník, prostata, tvorba krvi a stavba buniek
Žľaza: nadľadvinky - produkujú adrenalín a noradrenalín, ktoré majú za úlohu prispôsobovať krvný obeh momentálnej potrebe. Tak je telo vždy pripravené k akcii a môže okamžite reagovať požadovaným spôsobom. Nadľadvinky majú aj rozhodujúci vplyv na vyrovnávanie teploty v tele.
Úloha a funkcie: spája nás s fyzickým svetom. Prevádza kozmické energie a zároveň energiu Zeme do celého nášho systému energií. Tu máme kontakt s „ duchom Matky Zeme“, zažívame elementárnu silu Zeme, jej lásku a trpezlivosť. Do pôsobnosti tejto čakry patria všetky základné individuálne i všeobecné požiadavky života ako takého pre prežitie na tejto planéte. Medzi dary otvorenej prvej čakry patrí pozitívne „áno“ k životu na Zemi, k fyzickej existencii a pripravenosť pôsobiť v harmónii so silami Zeme a učiť sa od nich. Preto je základná čakra priradená prvku Zeme, jej farba je červená, farba energie a aktivity, farba vnútorného jadra našej planéty. Poskytuje nám zemitú pevnosť a „pevnú pôdu“ pod nohami, na ktorej si môžeme vystavať náš život, zásobuje nás zároveň nutnou energiou pre tvorivú činnosť vo svete. Dáva nám silu presadiť sa a vytrvať. Do oblasti pôsobenia prvej čakry patrí tiež budovanie existencie, materiálne zabezpečenie a zachovanie vlastného druhu založením rodiny, rovnako ako sexualita ako telesná funkcia, prostriedok k plodeniu detí. Prvá čakra tvorí životne dôležitý základ a prameň vitálnej sily pre vyššie čakry. Podobne ako naše srdce vo fyzickom tele je základná čakra centrom nášho obehového systému energií. Naviac je prvá čakra sídlom kolektívneho podvedomia, ktorého nahromadené poznanie nám sprístupňuje. Prvá čakra by mala byť v rovnováhe so siedmou čakrou aby sme si udržali svoju vnútornú stabilitu.
Druhá čakra (sakrálna čakra, krížové centrum, Svadhisthana) je nad pohlavnými orgánmi. Je spojená s krížovou kosťou a otvára sa smerom dopredu.
Farba: oranžová
Element: voda
Zmyslové funkcie: chuť
Symbol: lotos so šiestimi okvetnými lístkami
Základný princíp: tvorivé rozmnožovanie bytia
Časti tela: zadok, rozmnožovacie orgány, obličky, močový mechúr, všetko tekuté ako krv, miazga, tráviace šťavy, spermie
Žľaza: pohlavná žľaza, vaječníky, prostata 
Úloha a funkcie: je centrom pôvodných, nefiltrovaných emócií, sexuálnej energie a tvorivých síl. Je priradená elementu vody, z ktorého pozostáva všetko živé a ktorý sa v astrológii priraďuje emóciám. Prostredníctvom tejto čakry máme prístup k oplodňujúcim a vrúcnym energiám, ktoré prenikajú celou prírodou. Zažívame samy seba ako časť neutíchajúceho tvorivého procesu, ktorý sa v nás a skrze nás prejavuje vo forme pocitov a tvorivého jednania. Táto čakra je často považovaná za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, vo forme tvorivej rodiacej sily. U mužov zahrňuje jej pôsobnosť oblasť pohlavných orgánov, ktoré v sebe nesú impulz k stvoreniu nového života. Voda tiež očisťuje, uvoľňuje a odplavuje všetko, čo tuhne a stavia sa jej životodarnému prúdu do cesty. To sa prejavuje v telesnej oblasti očistnou a detoxikačnou činnosťou obličiek a močového mechúra. Na úrovni duše to prežívame ako uvoľnenie a „odplavovanie“ pocitov, čo nám umožňuje prežívať život stále skutočnejšie a novšie. Rozhodujúcim spôsobom však ovplyvňuje druhá čakra naše medziľudské vzťahy, obzvlášť k druhému pohlaviu. Do jej pôsobnosti patria rozmanité hry erotiky rovnako ako vzdávanie sa ohraničeného ega a zážitkov väčšej jednoty v sexuálnom spojení.
Tretia čakra (čakra solar - plexu, čakra pupka, sleziny, žalúdka, pečene, Manipura) je približne dva prsty nad pupkom. Otvára sa smerom dopredu.
Farba: žltá až zlato žltá
Element: oheň
Zmyslové funkcie: zrak
Symbol: lotos s desiatimi okvetnými lístkami
Základný princíp: utváranie bytia
Časti tela: spodná časť chrbta, brušná dutina, tráviaci systém, žalúdok, pečeň, slezina, žlčník, vegetatívny nervový systém
Žľaza: slinivka brušná (pečeň) - hrá rozhodujúcu úlohu pri spracovaní a trávení potravy. Vylučuje hormón inzulín, ktorý má kľúčový význam pri rovnováhe cukru v krvi a látkovú výmenu uhľohydrátov. Slinivkou vylučované enzýmy sú dôležité pre látkovú výmenu tukov a proteínov.
Úloha a funkcie: má komplexnejší rozsah úloh. Je priradená elementu ohňa – oheň znamená svetlo, teplo, energiu, aktivitu, v duševnej rovine tiež očistenie. Čakra solar – plexu predstavuje naše slnko, naše centrum sily. Tadiaľ prijímame slnečnú energiu, ktorá okrem iného vyživuje éterické vibračné pole a tým dodáva vitalitu fyzickému telu a udržuje ho. Treťou čakrou vstupujeme do aktívneho vzťahu k svetským veciam a k ostatným ľuďom. Je to oblasť, z ktorej vychádza z nášho tela emočná energia. Odtiaľ sú riadené naše medziľudské vzťahy, sympatie a antipatie, rovnako ako schopnosť trvalých citových väzieb. Pre obyčajného človeka je tretia čakra sídlom osobnosti. Je miestom, kde nachádza svoju spoločenskú identifikáciu a hľadá jej potvrdenie svojou silou, vôľou k výkonu, snahou pomôcť alebo aj prispôsobením sa spoločenským normám. Dôležitou úlohou tejto čakry je tiež očisťovať tendencie a priania dvoch spodných čakier, vedome riadiť a využívať ich tvorivé energie, manifestovať duchovnú kvalitu vyšších čakier v materiálnom svete a dosahovať tak na všetkých úrovniach čo najväčšie naplnenie v živote. Čakra solar – plexu je tiež v priamom spojení s astrálnym vibračným poľom, nazývaným tiež pole prianí alebo žiadosti, ktoré je nositeľom našich emócií. Vitálne hnacie sily, priania a pocity nižších čakier sú analyzované, „strávené“ a transformované do vyšších energií, aby boli potom s energiami vyšších čakier použité k vedomému formovaniu nášho života. Odpovedajúcu funkciu nájdeme na telesnej úrovni pečene. Pečeň v spolupráci s tráviacim systémom analyzuje prijatú potravu, nepoužiteľné oddeľuje a z použiteľného získavajú užitočné látky, ktoré potom posielajú na príslušné miesta do tela. Kladný postoj k životu a zmysluplná integrácia pocitov, prianí i naších životných skúseností vedú k tomu, že sa tretia čakra uvoľní a otvorí, čím sa svetlo v nás zosilňuje a presvetľuje náš život a celý náš svet. Naše celkové naladenie je veľmi závislé na tom, koľko je v nás svetla. Keď je naša tretia čakra otvorená, cítime sa sviežo, radostne a vnútorne naplnení. Naproti tomu ak je táto čakra zablokovaná alebo narušená, je naša nálada nevyrovnaná a pochmúrna. Tento pocit stále premietame do okolitého sveta, takže celý náš život sa zdá byť úplne jasný alebo temný. Množstvo svetla v nás určuje taktiež jasnosť nášho nazerania a kvalitu našej práce. S pribúdajúcimi integráciami a vnútornej zrelosti sa postupne premieňa žlté svetlo intelektuálneho porozumenia v tretej čakre na zlaté svetlo múdrosti a hĺbky. Čakrou solar – plexu vnímame tiež priamo vibrácie ostatných ľudí a odpovedajúcim spôsobom na nich reagujeme. Ak sme konfrontovaní s negatívnymi vibráciami, cítime v mieste tretej čakry hroziace nebezpečenstvo – čakra sa stiahne, čo je jej prechodný obranný metabolizmus. Nenastáva to však v prípade, že svetlo v nás je tak silné, že svojim vyžarovaním vytvára okolo nášho tela ochranný obal.
Štvrtá čakra (čakra srdca, Anaháta) je uprostred pŕs vo výške srdca. Otvára sa smerom dopredu.
Farba: zelená, tiež aj ružová a zlatá
Element: vzduch
Zmyslové funkcie: hmat
Symbol: lotos s dvanástimi okvetnými lístkami
Základný princíp: odovzdanosť
Časti tela: srdce, horná časť chrbta s hrudníkom a hrudníkovou dutinou, spodná časť pľúc, krv a krvný obeh, koža
Žľaza: týmus - reguluje rast a riadi lymfatický systém v tele. Povzbudzuje a posilňuje imunitný systém.
Úloha a funkcie: vytvára stred systému čakier. V nej sa spájajú tri spodné fyzicko – emočné centrá s tromi hornými duchovnými. Jej symbolom je šesťuholník, ktorý veľmi názorne ukazuje ako navzájom prenikajú energie troch horných a troch spodných čakier. Nachádzame tu schopnosť vciťovať sa, súcitiť, naladiť sa na druhých, prežívať ich, vnímať tiež krásu prírody, harmóniu v hudbe, výtvarnom umení a poézii. Tu sú obrazy, slová a tóny premieňané na pocity. Úloha srdcovej čakry je zjednocovanie skrze lásku. Každá túžba po vrúcnom kontakte, po splynutí, harmónii a láske sa prejavuje prostredníctvom srdcovej čakry, dokonca aj vtedy, keď nás postretne v „zakliatej“ podobe – smútku, bolesti, strachu z odlúčenia, zo straty lásky a pod. Vo svojej očistenej a dokonale otvorenej forme je srdcová čakra centrom ozajstnej ničím nepodmienenej lásky, lásky, ktorá je tu len kvôli sebe samej, ktorú nie je možné „mať“ alebo „stratiť“. V spojení s hornými čakrami sa stáva láskou Božou a vedie k poznaniu božej prítomnosti v celom stvorení. Cesta srdca k tomuto cieľu vedie cez láskyplné a rozumejúce „áno“ voči nám samým ako predpoklad veľkého „áno“ voči ostatným a celému životu. Ak sme došli prostredníctvom tretej čakry k poznaniu, že všetky skúsenosti, priania a pocity majú hlbší zmysel a že nás majú cez ich spojené úlohy priviesť k vše zahŕňajúcemu poriadku, zistíme v štvrtej čakre, priamo srdcom, že všetky pocity a životné prejavy vychádzajú z túžby po láske a zjednotení a sú teda vlastne prejavom lásky. Každým záporom vytvárame oddelenosť a negativitu. Pozitívne láskyplné „áno“ oproti tomu tvorí vibrácie, v ktorých sa negatívne pocity nemôžu udržať a miznú. Možno ste už niekedy zažili, ako sa neutralizoval váš intenzívny pocit smútku, zlosť alebo zúfalstvo, keď ste mu venovali láskavú a výlučnú pozornosť bez akýchkoľvek predsudkov. Ak nie, vyskúšajte to! Ak trpíme nejakou bolesťou alebo chorobou, môžeme pozorovať, že láskyplnou pozornosťou k chorému orgánu alebo časti tela sa môže uzdravenie značne urýchliť. Tak disponujeme prostredníctvom srdcovej čakry veľkým potenciálom transformácie a uzdravovania – pre nás samých aj pre ostatných. Láska k sebe samým, pochopenie a prijatie celej našej podstaty z hĺbky srdca, nás môže od základov premeniť a uzdraviť. Je predpokladom k naplňujúcej láske k ostatným ľuďom, pre súcitenie, porozumenie a hlbokú radosť zo života. Srdcová čakra je centrom, ktorého sila vyžaruje veľmi silne. Otvorená srdcová čakra má na ostatných spontánne uzdravujúci a premieňajúci účinok. Srdcová čakra vyžaruje v zelenej, ružovej a niekedy tiež v zlatej farbe. Zelená je farba uzdravenia, tiež harmónie a sympatie. Keď človek vidiaci auru uvidí u niekoho v oblasti čakry srdca čistú jasnú zelenú farbu, je pre neho dôkaz výrazných liečiteľských schopností dotyčného človeka. Zlatá preružovelá aura označuje človeka, ktorý žije v čistej, oddanej láske k božstvu. Srdcová čakra je často nazývaná bránou do duše, pretože nie je len sídlom najhlbších pocitov lásky, ale ňou sa môžeme spojiť tiež s univerzálnou časťou našej duše, božskou iskrou v nás. Tretia čakra hrá rozhodujúcu úlohu pri zjemňovaní vnímania, ktoré súvisí s otvorením čakry čela, tzv. tretieho oka, pretože je to odovzdanosť, ktorá nám umožňuje vnímať subtílnejšie oblasti Stvorenia. To znamená, že sa s rozvojom čakry srdca súčasne rozvíjajú aj vyššie schopnosti čakry čela.
Piata čakra (krčná čakra, komunikačné centrum, Višuddhi) je medzi krčnou jamkou a ohryzkom. Je spojená s krčnou chrbticou a otvára sa smerom dopredu.
Farba: svetlo modrá, strieborná, zelenkavo modrá
Element: éter
Zmyslové funkcie: sluch
Symbol: lotos so šestnástimi okvetnými lístkami
Základný princíp: rezonancia s Bytím
Časti tela: oblasť krku (šije), záhlavia a spodnej čeľuste, uši, ústroj hlasu, hrtan, horná časť pľúc, priedušky, hltan, paže
Žľaza: štítna žľaza - hrá významnú úlohu pri raste kostry a vnútorných orgánov. Stará sa o vyváženosť medzi telesným a duchovným rastom a reguluje látkovú výmenu, a tým tiež spôsob a rýchlosť ako premieňame výživu na energiu a ako túto energiu spotrebujeme. Reguluje výmenu jódu a hospodárenie s vápnikom v krvi a tkanivách.
Úloha a funkcie: nachádza sa v nej centrum ľudských vyjadrovacích schopností, komunikácie a inšpirácie. Je spojená s menšou vedľajšou čakrou záhlavia, ktorá má sídlo vo väze a otvára sa dozadu. Tieto dve čakry sú tiež považované za jednu. Svojou funkciou je čakra záhlavia tak úzko spojená s krčnou čakrou, že je skutočne možné ju pripojiť k piatej čakre. Piata čakra vytvára tiež dôležité spojenie spodných čakier s čakrami hlavy. Slúži ako most medzi našim myslením a cítením, medzi našimi impulzmi a reakciami na ne, prepája zároveň obsahy všetkých čakier s vonkajším svetom. Cez krčnú čakru vyjadrujeme všetko, čo v nás žije – náš smiech, plač, naše pocity radosti a lásky rovnako ako strachu a hnevu, naše úmysly, priania, myšlienky a názory a naše vnímanie vnútorného sveta. Element, ktorý patrí ku krčnej čakre, je éter. Éter je základnou látkou, z ktorej sa „zhustením“ vytvárajú ostatné elementy – zem, voda, oheň a vzduch. Éter je tiež nositeľom zvuku, hovoreného aj tvoriaceho slova. Je to sprostredkovateľ informácií na všetkých úrovniach. Komunikácia nášho vnútorného života s vonkajškom sa odohráva prevažne hovoreným slovom, ale aj gestami, mimikou a umeleckými prejavmi (hudba, maliarstvo, výtvarné umenie, tanec a pod.). Kreativita, ktorá má sídlo v druhej čakre, sa spája v krčnej čakre s energiami ostatných čakier, kde jej formujúca sila éteru dáva určitý výraz, ktorý potom predávame do vonkajšieho sveta. Môžeme však vyjadriť iba to, čo v sebe máme. Tak dostávame cez piatu čakru predovšetkým schopnosť sebareflexie. Predpokladom k sebareflexii je však určitý vnútorný odstup. S vývojom krčnej čakry si uvedomujeme stále viac naše mentálne vibračné pole a sme schopní jeho prejavy odlíšiť od prejavu emočného a éterického poľa i fyzického tela. To znamená, že naše myšlienky už nie sú obrazom našich pocitov a fyzických stavov, čím je umožnené objektívne poznanie. Najhlbšie poznanie nám bude umožnené len vtedy, keď budeme otvorení ako nekonečný priestor, ako šíre nebo, ktorého svetlo modrá farba je farbou krčnej čakry, keď stíchneme a budeme načúvať vnútro i navonok. Piatej čakre zo zmyslov prislúcha sluch. Tu načúvame zjavným aj skrytým hlasom Stvorenia. Tu vnímame tiež naše vnútorné hlasy, nadväzujeme kontakt s našim vo vnútri sídliacim duchom a prijímame jeho inšpiráciu. Tvoríme si neotrasiteľnú dôveru v naše osobné vyššie vedomie. Ozrejmí sa nám naša vlastná úloha v živote. Poznáme, že naše vnútorné svety aj vibračné úrovne života sú práve tak skutočné ako vonkajší fyzický svet a budeme schopní prijímať a ďalej predávať informácie z týchto oblastí. Táto božská inšpirácia sa stane nosným prvkom nášho sebavyjadrenia. Tak nájdeme v piatej čakre svoj individuálny výraz dokonalosti na všetkých úrovniach.
Šiesta čakra (čakra čela, tretie oko, oko múdrosti, vnútorné oko, príkazová čakra, Adžňa) – „tretie oko“ – je uprostred čela jeden prst nad koreňom nosa. Otvára sa dopredu.
Farba: indigovo modrá, žltá a fialová
Zmyslové funkcie: všetky zmysly, tiež nadzmyslové vnímanie
Symbol: lotos s 96 okvetnými lístkami (2x48)
Základný princíp: poznanie bytia
Časti tela: tvár, oči, uši, nos, dutiny, malý mozog, centrálny nervový systém
Žľaza: hypofýza - svojou činnosťou ovláda funkciu všetkých ostatných žliaz. Ako dirigent zaisťuje harmonickú súhru všetkých žliaz v tele.
Úloha a funkcia: dovršuje sa ňou vedomé vnímanie bytia. Je to sídlo vyšších duchovných síl, intelektuálnych schopností rozlišovania, pamäte a vôle, na telesnej úrovni najvyššie riadiace centrum centrálneho nervového systému. Farba šiestej čakry je jasná indigovo modrá, dajú sa však rozoznať tiež žlté a fialové farebné tóny. Tieto farby poukazujú na jej rozdielne funkcie na rôznych úrovniach vedomia. Racionálne alebo intelektuálne myslenie môže spôsobiť žlté žiarenie. Jasná tmavo modrá poukazuje na intuíciu a ucelenosť poznávacieho procesu. Nadzmyslové vnímanie sa prejavuje fialovým tónom. Pretože je šiesta čakra sídlom všetkých uvedomovacích procesov, máme schopnosť k prejaveniu (manifestácii), až po materializáciu alebo dematerializáciu. Môžeme tak aj vytvárať nové reality na fyzickej úrovni a staré rušiť. Obvykle však prebieha tento proces automaticky, bez našej vedomej súčinnosti. Väčšina myšlienok, ktoré určujú náš život, sú ovládané našimi zafixovanými emočnými reakciami a sú programované našimi aj cudzími úsudkami a predsudkami. A tak je často náš duch nie majstrom, ale sluhom emóciami nabitých myšlienok, ktoré nás čiastočne môžu ovládať. Aj tieto myšlienky sa ale uskutočňujú v našom živote, pretože čo okolo seba vnímame a prežívame je koniec koncov vždy prejavom našej subjektívnej reality. Vývojom nášho vedomia a postupným otváraním šiestej čakry môžeme tento proces stále viac vedome ovládať. Sila našej predstavivosti tak vytvára energiu k naplneniu určitej idei alebo priania. V spojení s otvorenou čakrou srdca môžeme tiež vysielať liečivé energie a uzdravovať na diaľku. Zároveň získavame prístup ku všetkým úrovniam Stvorenia, ktoré ležia za fyzickou realitou. Potrebné poznanie k nám prichádza intuíciou, jasnovidením, počutím alebo cítením. Čo sme niekedy možno len nejasno tušili, stáva sa jasným a zreteľným.
Siedma čakra (korunná čakra, čakra temena hlavy alebo lotos s tisícmi okvetnými lístkami, Sahasrára) je najvyššie, hore uprostred nad temenom našej hlavy. Otvára sa hore.
Farba: fialová, biela, zlatá
Symbol: lotos s tisícmi okvetnými lístkami
Základný princíp: číre Bytie
Časti tela: veľký mozog
Žľaza: šišinka mozgová (epifýza) - vplyvy šišinky mozgovej nie sú jednoznačne vedecky objasnené. S najväčšou pravdepodobnosťou pôsobí na celý organizmus. Pri prerušení funkcie tejto žľazy dochádza k predčasnej pohlavnej zrelosti.
Úloha a funkcie: je sídlom najvyššej dokonalosti v človeku. V niektorých zachovalých spisoch je zobrazovaná ako sa vznáša nad hlavou. Trblieta sa všetkými farbami dúhy, prevládajúca farba je však fialová. Vonkajší kvet čakry má 960 lístkov. V jeho vnútri je ďalší kvet s dvanástimi okvetnými lístkami, ktoré žiaria bielym zlato trblietavým svetlom. Podobne ako sú v bielom svetle obsiahnuté všetky farby spektra, obsahuje najvyššia čakra všetky energie nižších centier. Siedma čakra je prameňom a východiskovým bodom pre prejavy energií všetkých ostatných čakier. Tu sme spojení s božským Bytím. Je to miesto, kde sme „doma“. Odtiaľ začala naša cesta životom a sem sa opäť vrátime na konci nášho vývoja. Tu žijeme a prežívame seba v Bohu, stotožňujeme sa s Božou podstatou, z ktorej sme vzišli. Naše osobné pole energií splýva s poľom energií Univerza. Čo sme spočiatku chápali len intelektom a neskôr intuíciou, je nám teraz úplne jasné. Poznanie, ktoré sa k nám dostáva prostredníctvom siedmej (korunnej) čakry, ide ešte ďalej než poznanie umožnené šiestou čakrou, pretože tu už nie sme oddelení od objektu vnímania. Zažívame rôzne formy prejavov Stvorenia, ku ktorým patrí okrem iného aj naše telo ako hru božského vedomia, s ktorým sme jedno. Cesta k rozvoju najvyššej čakry označuje fialové žiarenie. Fialová je farbou meditácie a odovzdanosti. Zatiaľ čo na aktivovanie predchádzajúcich šiestich centier energie sme mohli sami konkrétne pôsobiť, u siedmej čakry sa môžeme len otvoriť a stať sa „nádobou“. Rozvíjaním siedmej čakry sa uvoľní tiež posledná blokáda v ostatných čakrách a ich energie začínú kmitať na najvyšších pre ne možných frekvenciách. Každá čakra sa stáva zrkadlom božského Bytia na svojej špeciálnej úrovni a prejavuje tak najvyšší jej prístupný potenciál. Hneď ako je korunná čakra dokonale prebudená, je jej úloha prijímať kozmické energie ukončená. Sama tak vyžaruje energie. Jej „kvet“ sa vykľuje von a vytvorí korunu čistého svetla nad hlavou.
0f5a5b5e23fb30ef3430f451a16b0e3a.jpg
"Óm Mani Padmé Húm" je najznámejšia mantra budhizmu. Tato mantra transformuje negatívne emócie.

Óm - transformuje pýchu a egoizmus
ma - žiarlivosť a závisť
ni - pripútanie a egoistické priania
pad - nevedomosť a zmätok
- chamtivosť a lakomstvo
húm - nenávisť a hnev

 
Opakovanie tejto mantry rozpúšťa všetky rušivé emócie a má nedozerný význam. Očisťuje telo od ega a zdokonaľuje šesť druhov transcendentálneho konania jadra osvietenej mysle - štedrosť, harmonické správanie, vytrvalosť, nadšenie, sústredenie, vzhľad/starostlivosť o telo. Mantra poskytuje mocnú ochranu pred negatívnymi vplyvmi všetkého druhu a rôznymi formami chorôb.
cosmic-consciousness-L-pub0_i.jpeg
Gájatrí mantra je mnoho tisíc rokov stará a veľmi silná védska mantra. Slúži na rozpúšťanie negatívnej karmy. 

Óm Bhuri Bhuvaha SÚVAHA 
Tatha Savithur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah Prachodayath  

(Óm Bhuri buvah SÚVAHA
tat savitúr varénjam
bhargó dévasja dhímahi
dhíjó JONAH pračódajáth)

"Ó, Pane, ty si ten, ktorý daruje život, odstraňuje bolesť a trápenie, ten, ktorý prináša šťastie. Ó, Stvoriteľ vesmíru, kiež obdržíme tvoje zvrchované, hriech ničiace svetlo, kiež vedieš náš intelekt správnym smerom."

Gájatrí mantra je považovaná za vrcholnú z védických mantier a jej pôvod je spájaný so samotným počiatkom času. Jej sila a pôsobnosť sa premieta v mnohých dimenziách a jej univerzálna energia bola po tisícročia majákom a inšpiráciou pre nespočetné množstvo generácií. Táto mantra adresuje aspekt svetla, "Slnko vedomie", večného zdroja nášho bytia (Savita).  
Gájatrí mantra nám pomôže prežiariť, harmonizovať a naplniť svetlom všetky zložky našej bytosti. Pomôže nám otvoriť naše srdce i myseľ ich večnému žiariacemu zdroju. Jej opakovanie dodáva zdravie, životnú silu, vitalitu a očisťuje myseľ a intelekt. Ochraňuje, očisťuje (tiež potravu) a vedie k osvieteniu. Je dobré spievať ju trikrát alebo lepšie deväťkrát denne. Dôležité je, aby bol počet recitáciou deliteľný tromi.
more-meditation.jpg
Univernálna liečivá Mantra "Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung"nazýva sa Shushmana Mantra.
Ra Ma Da Sa je ako vzácny diamant, ktorý vás spojí s čistou liečivou energiou vesmíru. Prvá časť mantry nás spája s nebom. Druhá časť so zemou.

Ra - princíp ohňa - symbolizuje Slnko
Ma - princíp vody - symbolizuje energiu Mesiaca
Da - prinicíp krajiny - pomáha tvoriť

Sa - princíp vzduchu - nekonečné možnosti , odosobnenie

Táto mantra je mimoriadne účinná pri riešení zdravotných problémov. Pracuje na mnohých úrovniach - duševnej, duchovnej, emocionálnej i fyzickej.  
Obsahuje osem zvukov, ktoré stimulujú tok Kundalini energie v centrálnom kanáli poschodí a v duchovných centrách. Vyrovnáva ľavú a pravú hemisféru mozgu; aktivuje neutrálnu myseľ, nervový systém, žľazový systém i svalový systém. Čistí bunky a tiež auru.
maxmeditation.jpg
Om Namo Bhagavate Vasudevaya - mantra pre oslobodenie sa a dosiahnutie slobody.
Je to pozdrav všadeprenikajúcemu Bohu, ktorý je súčasťou nás všetkých a všetkého, čo nás obklopuje. Symbolizuje večnú lásku, radosť, duševnú uvedomelosť a vyrovnanosť. Dodáva energiu a je určená všetkým tým, ktorí prechádzajú rôznymi životnými obdobiami.
gregorycolbertgirlinwaterw_elephant1.jpg
Om Tare Tuttare Ture Svaha - TARE, TUTARE, TURE predstavuje oslobodenie na telesnej, mentálnej aj duchovnej úrovni.
Táto mantra nás spája s hinduistickou a budhistickou bohyňou - Zelenou Tarou, ktorej meno v sanskrte znamená "hviezda". Spievanie či počúvanie tejto mantry pomáha prekonávať strach a úzkosť - utrpenie všetkého druhu a prináša šťastie. Podľa tibetského budhizmu, môže táto mantra pomôcť s odstránením rôznych chorôb, problémov, katastrof i karmy. Tým, ktorí v ​​ňu veria, prináša dlhý život, požehnanie do života a múdrosť.
Mnoho aspektov jej osobnosti je reprezentované rôznymi farbami. Zelená Tara je známa ako prvá pomoc. Okrem iného tiež ponúka rýchle porozumenie situáciám a vzťahom. Zachraňuje nás tým, že nám vracia našu vlastnú silu.
Posolstvo Zelenej Tary: "Ak v srdci pociťujete neľúbosť kvôli tomu, že na svojich pleciach máte viac, než je váš diel, nečiníte tak dobre nikomu, ani sami sebe. Požiadajte ma o pomoc, aby ste mali pre seba dostatok času na rozjímanie a odpočinok. Jedným z dôvodov, prečo som schopná sedieť tak pokojne, je, že viem, čo je tajomstvom pravej produktivity. Nie je to námaha ani usilovanie. Je to skôr jasná a sústredená myseľ, ktorá sa nerozptyľuje nerozhodnosťou. Rozhodnutie je totiž tá najkratšia cesta k víťazstvu. Akonáhle sa raz rozhodnete, bude všetko ostatné prirodzene nasledovať. Buďte otvorení skrytým želaniam svojho srdca. Ticho vás povedú na uskutočnenie tých najdôležitejších rozhodnutí, a zvyšok už do seba krásne zapadne."
meditation2.jpg
MOOLA mantra - "moola" znamená zdroj

OM - prvotný zvuk v stvorení, nekonečná slabika, ktorá spája s Bohom
SAT - CHIT - ANANDA 3 aspekty: vlastnosti stvorenia SAT - aspekt existencie, bytia CHIT - aspekt vedomia, vedomá inteligencia ANANDA - aspekt blaženosti a lásky
PARABRAHMA - je esencia vesmíru, ktorá má alebo nemá formu, je to najvyšší Stvoriteľ
PURUSHOTHAMA - Avatar (vysloboditeľ) v ľudskom tele, vzťahuje sa k ľuďom
PARAMATMA - vnútorná sila (božstvo), vedie nás a pomáha kedykoľvek
SRI BHAGAVATI - ženský princíp stvorenia
matka SAMETHA - znamená dohromady alebo v spoločenstve
SRI BHAGAVATE - mužský princíp stvorenia
otec NAMAHA - sú pozdravy a pokorná vďaka vesmíru


Táto mantra nám dá prežitok a vedie nás späť do Jednoty. Kedykoľvek ju spievate, dokonca aj bez znalosti jej významu, vždy nesie veľkú silu. Poznať význam Moola mantry a spievať ju zo srdca je ešte oveľa silnejšie. Počúvanie mantry je povznášajúce a transformujúce. Jej spievanie je ako keď vytáčame priame telefónne spojenie k božstvu. Má silu uzdravovať, prebúdza božiu prítomnosť v srdci, dáva prežitky kozmického vedomia a lieči veľa chorôb. Aktivuje 6. čakru a 7. čakru. Niekto môže prežívať stavy hlbokého vnútorného pokoja, úžasnej radosti a rozšíreného vedomia.
in_meditation____by_knotty82.jpg
Om Námaha Shivaya - je veľmi silná mantra. Niekedy sa jej hovorí mantra vykúpenia.

"Nech prvky Stvorenia sa vo mne zhmotnia v dostatočnej hojnosti." 

O tejto mantre bolo povedané, že ak v srdci neustále vibruje, potom nie je potrebné meditovať. Ak chcete opakovať túto mantru, nepotrebujete žiadne rituály ani ceremónie. Táto mantra je bez akýchkoľvek obmedzení. Môže ju opakovať každý - mladý alebo starý, bohatý či chudobný, veriaci či neveriaci... Bez ohľadu na čokoľvek, kto s ňou bude pracovať, pomôže každému. Opakujte ju s úctou a nechajte ju preniknúť do svojho srdca, do svojho vnútra. Uvedomte si vaše vnútro - je to Božia forma vo vás. Shiva je najvyššia realita. Symbolizuje vnútorné ja, ktoré zostáva zachované, aj keď všetko skončí.
Mantra používa univerzálne elementy, ktoré ovládajú jednotlivé čakry: Zem, Vodu, Oheň, Vzduch a Éter. Slabiky Na, Ma, Ši, Va, Ja pomáhajú čakrám lepšie využiť a harmonizovať základné elementy, ktoré v danej čakre prevládajú. Mantra vedie tiež ku spirituálnemu zdokonaleniu. Pomáha čistiť mužský aspekt, ruší negatívne alebo akékoľvek obmedzujúce myšlienky.
ScienceinHinduism-BigbangCreationdestructionofuniverse11.png
Liečivý a ukľudňujúci spev veľrýb a delfínov prinesie nielen harmóniu vášmu telu ale aj duši. Zbaví vás stresu, hnevu, všetkých negatívnych emócii a zladí vibrácie vášho tela s vibráciami Zeme. Jednoducho pohladí vašu dušu, prinesie pokoj a naplní vás pocitmi radosti :)

V prírode sa nachádza liek ľudtsva......

248822_224902230870850_100000532255295_926523_2771005_n.jpg
Príroda nás všetkých oslobodí, pretože je to skutočný priestor lásky... 
Si potešenie Božie. Keď sa usmievaš, usmieva sa celý svet. Preto buď slobodný ako motýľ, buď šťastný...
1 hope.jpg
"Niekto si zvolí svet bez obmedzení a druhý zasa žije dobrovoľne vo väzení. Ja nie som ovca, čo len kýva hlavou ani omylom. Ja som tá larva, ktorá sníva a raz sa stane motýľom."
44472_488268057871800_625680696_n.jpg
FB_IMG_1520668191640.jpg

"Cesta k poznaniu je prirodzená a jednoduchá, nedá sa naučiť, príde k vám a vy porozumiete a precítite ju každý sám, keď budete pripravení."
 
biokrekra@gmail.com
biokrekra@gmail.com
earth_Full.jpg

"Príroda je oproti nám vo výhode,  môže existovať  bez nás,  ale my bez nej nie."

IMG_20180331_115420.jpg

"Skôr ako by sme mali prírode rozkazovať, by sme jej mali načúvať."

priroda.jpg

"To čo vytvorila príroda je vždy lepšie, ako to čo vzniklo umelo."

FB_IMG_1521529084258.jpg

"Príroda dala človeku rozum, aby sa jej bránil a srdce, aby sa jej neubránil."

priroda_caruje_2.jpg

"Jedinou nedokonalosťou prírody je človek."

priroda5.jpg

"Človek je dielom prírody, existuje v prírode a len vďaka nej žije. Nemôže sa preto od nej izolovať a to ani v myšlienkach."

IMG_20180331_115543.jpg
"Príroda sa podriaďuje len tomu, kto sa cíti byť podriadený jej."
priroda_76.jpg
"Jediný azyl, vždy a všade otvorený pre všetkých trpiacich, je príroda."
Priroda_caruje.1.jpg

"Príroda je stále otvorená kniha a len ju v skutočnosti stojí za to čítať."

the_book_of_countryside_outdoor_nature_art_hd-wallpaper-1753930.jpg
„Žijeme krátko, ale aj napriek tomu toho stihneme veľa zničiť."
FB_IMG_1522016196044.jpg
IMG_20180331_115609.jpg
IMG_20180313_015530.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one